KKK

Soovin koosolekut läbi viia. Kuidas ma pean alustama?

Esimeseks sammuks on konto loomine, mis on tasuta. Seejärel avaneb töölaua vaade, kus saate toimida järgmiselt:
1. Looge e-hääletus – ehk küsimustik, mille üle hääletada saab.
2. Looge koosolek – koosolekule saata lisada päevakorrapuntkid, dokumendid tutvumiseks, hääletajad ja volitused.
3. Kutsuge inimesed hääletama.
4. Vaadake ja salvestage hääletustulemused.

Kas hääletaja peab looma konto teie keskkonnas?

Ei, hääletaja peab ennast tuvastama ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Seejärel avanevad talle koosolekud, kus ta on märgitud hääletajaks või lisatud volitus.

Kui palju maksab koosoleku korraldaja konto loomine?

Konto loomine on tasuta. Konto loomisel nõustute tingimustega tasuda teenuse eest, milleks on e-hääletuse ja koosoleku loomine, kuhu kutsute inimesi hääletama. Vaata hinnakirja.

Mille alusel antakse isikule hääleõigus koosolekul?

Koosolekute vaatamine ja hääletamine toimub isikukoodi alusel, mis tuleb vastavasse “hääletajate” lahtrisse lisada. Sama kehtib ka volituste puhul.

Kuidas lisada volitatud isik ehk esindaja koosolekul hääletajaks?

Volituse lisamiseks tuleb lisada vastavasse koosoleku lahtrisse esindaja isikukood ja volitaja isikukood peab olema “hääletajate” lahtris.

Olen loonud koosoleku. Kuidas kutsuda inimesed hääletama?

Hääletejatele tuleb teada anda, et meie keskkonnas on nad lisatud koosolekul hääletajaks. Hääletaja saab ennast tuvasta siin – https://koosolekud.ee/tuvastamine/.

Kas koosoleku korraldaja saab teha elektroonilise osalemise kohustuslikuks?

Muudatusega antakse võimalus lisaks füüsilisele osalemisele kasutada e-lahendusi. Siiski ei saa koosoleku kokku kutsuja teha elektrooniliste lahenduste abil osalemist kohustuslikuks nii, et muul viisil üldse osaleda ei ole võimalik, kui kõik organi liikmed ei ole sellega nõus. Muudatused annavad võimaluse ja paindlikkuse seadusest tulenevalt e-lahendusi kasutada, iga ühing saab reeglid ise paika panna, kas vastavaid võimalusi kasutada või mitte.

Kui liikmel ei ole võimalusi ega oskusi elektroonilisi vahendeid kasutada, mis siis saab, kas koosolekul osaleda ei saa? Näiteks eakad inimesed eelkõige.

Koosoleku korraldaja kohustus on tagada, et liikmed saaksid koosolekul osaleda ja oma õigusi teostada. Kui liikmed soovivad füüsilist koosolekut, kuid korraldaja jätab sellega arvestamata ja võimaldab koosolekul üksnes elektrooniliselt osaleda, siis on see otsuse vastuvõtmise korra rikkumine. Koosoleku korraldaja peab tagama, et valitud viisil puhul on kõikidel soovijatel võimalus osaleda.

Kas kõigil on õigus nõuda elektroonilisel teel koosolekul osalemise ja hääletamise võimalust?

Otsuse, kuidas koosolek läbi viia, teeb see isik, kelle pädevuses koosoleku korraldamine on. Kui elektrooniliste vahendite abil osalemine on ette nähtud ühingu põhikirjas, siis peab koosoleku korraldaja tagama, et põhikirjas ettenähtud viisil on osalemine võimalik.

Kas liikmel on õigus nõuda füüsilist koosolekut, kui on välja kuulutatud elektrooniline koosolek?

Kõikidele osalejatele peab olema tagatud võimalus koosolekul osaleda. Kui liige ei saa või ei soovi e-lahenduste kaudu koosolekul osaleda, peab ta sellest teada andma koosoleku korraldajale. Kõikidele liikmetele peab olema tagatud võimalus koosolekul osaleda.