Volitusega hääletamine

Kui teile on antud volitus hääletada kellegi teise poolt, siis täitke allolev vorm. Peale vormi täitmist suunatakse teid edasi hääletuste leheküljele, kus kuvatakse volituse andnud isiku isikukoodi alusel hääletamiseks lubatud koosolekud.